Ηρ. Πολυτεχνείου 122, Λάρισα
+30 2411 810 621
contact@uniqon.gr
Πάρτε μας στο κατόπι
Ηρ. Πολυτεχνείου 122
+30 2411 810 621
Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας

Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας

Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.) Μαγνησίας λειτουργεί ως «σημείο ενημέρωσης» για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, προωθώντας την κοινωνική επιχειρηματικότητα στη Θεσσαλία και ευρύτερα.

Υποστηρίζει μελλοντικούς κοινωνικούς επιχειρηματίες, διοργανώνει επιμορφωτικά εργαστήρια για την επιχειρηματικότητα και τη διαχείριση ομάδων, διευκολύνει τη λειτουργία φορέων Κ.Αλ.Ο.

Στελεχώνεται από ανθρώπους με γνήσιο ενδιαφέρον για την Κ.Αλ.Ο., καθώς έχει ιδρυθεί από το πεδίο, από την Κοιν.Σ.Επ. Πορεία Υγείας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ιστότοπος
error: Content is protected !!