Ηρ. Πολυτεχνείου 122, Λάρισα
+30 2411 810 621
contact@uniqon.gr
Πάρτε μας στο κατόπι
Ηρ. Πολυτεχνείου 122
+30 2411 810 621
Social Media
Τελευταία ενημέρωση 11/10/2022

 

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί ιδιοκτησία της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας(Ά.Γε.Μ.Κ.Ο.  000184403071) με ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ (Α.Γ.Ε.ΜΗ): 166375761000, UniqOn, που εδρεύει στην Ελλάδα και εκπροσωπείται νόμιμα με Α.Φ.Μ. 996775617.

Για λόγους διευκόλυνσης, η πολιτική απορρήτου αναφέρεται στην UniqOn Κοιν.Σ.Επ. σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο («εμείς», «δικό μας», κλπ.) και στο άτομο που την διαβάζει σε πρώτο ενικό πρόσωπο («εσείς», «δικό σας», κλπ).

Η παρούσα πολιτική απορρήτου καθορίζει τον τρόπο με τον συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε οποιαδήποτε πληροφορία μας παρέχει ο χρήστης χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας ή οποιουδήποτε άλλου διαθέσιμου ηλεκτρονικού τρόπου όπως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κοινωνικά δίκτυα, κ.ο.κ.

Οι τρόποι και τα μέσα βάσει των οποίων συλλέγουμε δεδομένα που μας παρέχετε όπως η παρούσα ιστοσελίδα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, θα περιγράφονται από την παρούσα πολιτική για λόγους απλότητας ως «συναλλαγές υπηρεσίας». Για παράδειγμα η χρήση της ιστοσελίδας μας, η επικοινωνία σας μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κοινωνικά δίκτυα αποτελούν «συναλλαγές υπηρεσίας».

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την προστασία του απορρήτου σας. Οποιαδήποτε πληροφορία μας παρέχετε χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο ηλεκτρονικό μέσο, βάσει της οποίας είναι δυνατό να ταυτοποιηθείτε, θα χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου..

Ενδέχεται να τροποποιηθεί η παρούσα πολιτική απορρήτου όταν κρίνεται απαραίτητο. Είναι ευθύνη σας να την ελέγχετε περιοδικά για να διασφαλίσετε ότι συμφωνείτε με τις αλλαγές.

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε, πότε και πως τις χρησιμοποιούμε

Όταν προβαίνετε σε συναλλαγές υπηρεσίας μαζί μας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να δώσετε ορισμένες ή όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Όνομα και επώνυμο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 • Ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, πόλη, γεωγραφικό διαμέρισμα, χώρα
 • Τηλεφωνικό νούμερο
 • Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της εμπειρίας χρήσης σας και την παροχή υπηρεσιών από εμάς

Επιπλέον, ενώ χρησιμοποιείτε αυτήν την ιστοσελίδα, ενδέχεται να συλλεχθούν κάποιες ή όλες οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • Διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP)
 • Γεωγραφική τοποθεσία
 • Τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση
 • Λειτουργικό σύστημα
 • Ημερομηνία και ώρα των ενεργειών σας στην ιστοσελίδα
 • Διάρκεια επισκέψεων, προβολές σελίδας, πλοήγηση στην ιστοσελίδα και άλλες σχετικές δραστηριότητες περιήγησης

Συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που ακολουθούν κατά τη διάρκεια των συναλλαγών υπηρεσίας με εμάς:

 • Ενώ χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας
 • Όταν συμπληρώνετε μια φόρμα
 • Όταν εισάγετε πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας με οποιοδήποτε άλλο παρεχόμενο τρόπο ή όταν μας προμηθεύετε με πληροφορίες με οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό μέσο

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς για ένα ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

 • Προσαρμογή της εμπειρίας σας
 • Να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας
 • Για να σας εξυπηρετήσουμε
 • Για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα νέα μας ή προσφορές και υπηρεσίες μας που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν
 • Για σκοπούς επιβολής ασφάλειας

Ενέργειες από εμάς για την προστασία των δεδομένων σας

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι ασφαλείς. Για να αποτραπεί η διαρροή των δεδομένων σας έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως:

 • Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά αυθεντικά λογισμικά
 • Κρατάμε ενημερωμένα λογισμικά μας
 • Έχουμε Total Internet Security λύσεις σε όλα τα τερματικά μας
 • Πιστοποιητικό ασφαλείας της ιστοσελίδας SSL
 • Oι χρηματικές συναλλαγές γίνονται μέσω εγκεκριμένων και διεθνώς αναγνωρισμών τρίτων παρόχων υπηρεσίας πύλης πληρωμών και τα στοιχεία συναλλαγής δεν αποθηκεύονται ή τίθονται υπό-επεξεργασία στους διακομιστές μας

Τεχνολογία cookies και tracking

Δεν πουλάμε, εμπορευόμαστε ή μεταφέρουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν έχουμε τη ρητή άδειά σας ή αν απαιτείται από το νόμο. Αυτό δεν περιλαμβάνει συνεργάτες που φιλοξενούν την ιστοσελίδα μας και άλλα μέρη που μας βοηθούν στη λειτουργία της ιστοσελίδας μας ή τη λειτουργία άλλων συστημάτων μας, στη διεξαγωγή της επιχείρησής μας ή στην εξυπηρέτηση των χρηστών μας, εφόσον τα μέρη συμφωνούν να διατηρήσουν αυτές τις πληροφορίες εμπιστευτικές. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες που αφορούν μη προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να παρέχονται σε άλλα μέρη για μάρκετινγκ, διαφήμιση ή για άλλες χρήσεις.

Αποκάλυψη σε τρίτους

Δεν πουλάμε, εμπορευόμαστε ή μεταφέρουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν έχουμε τη ρητή άδειά σας ή αν απαιτείται από το νόμο. Αυτό δεν περιλαμβάνει συνεργάτες που φιλοξενούν την ιστοσελίδα μας και άλλα μέρη που μας βοηθούν στη λειτουργία της ιστοσελίδας μας ή τη λειτουργία άλλων συστημάτων μας, στη διεξαγωγή της επιχείρησής μας ή στην εξυπηρέτηση των χρηστών μας, εφόσον τα μέρη συμφωνούν να διατηρήσουν αυτές τις πληροφορίες εμπιστευτικές. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες που αφορούν μη προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να παρέχονται σε άλλα μέρη για μάρκετινγκ, διαφήμιση ή για άλλες χρήσεις.

Σύνδεσμοι και υπηρεσίες τρίτων

Η ιστοσελίδα μας πιθανόν να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Αυτοί μπορεί να είναι ή να μην είναι συμβαλλόμενοι με εμάς. Δεν κάνουμε και δεν είναι δυνατό να κάνουμε κανέναν έλεγχο σε οποιονδήποτε εξωτερικό ιστότοπο, επομένως κάνοντας κλικ σε οποιονδήποτε σύνδεσμο που οδηγεί στην επίσκεψή σας σε έναν εξωτερικό ιστότοπο θα έχει ως αποτέλεσμα αυτή η πολιτική απορρήτου να μην ισχύει πλέον. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και την προστασία οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχετε εκούσια ή ακούσια κατά την επίσκεψη σας στις εκάστοτε ιστοσελίδες.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποίει υπηρεσίες  τρίτων παροχών οι οποίοι ενδέχεται να ορίζουν cookies ή να συλλέγουν δεδομένα για εσάς όπως (αλλά όχι αποκλειστικά), τη διεύθυνση IP, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης, πληροφορίες για το λειτουργικό σύστημα ή άλλων ειδών πληροφορίες. Οι τρίτοι πάροχοι δύναται  να σας ταυτοποιήσουν μέσω επιπλέον δεδομένων που τους έχετε παράσχει εκούσια ή ακούσια κάνοντας χρήση των αποκλειστικών τους υπηρεσιών (για παράδειγμα Google – Email/YouTube, Facebook, Twitter, κλπ). Εναπόκειται σε εσάς να ελέγξετε τις επίσημες πολιτικές των αντίστοιχων υπηρεσιών και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε μαζί τους κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Έλεγχος προσωπικών δεδομένων

Αν θέλετε να γνωρίζετε προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να διατηρούμε σχετικά με εσάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή. Εάν ανακαλύψετε πως οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς είναι εσφαλμένη ή ελλιπής, εφόσον δε μπορείτε να την αλλάξετε από μόνοι σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας το συντομότερο δυνατό ώστε να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες. Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή ενός υποσυνόλου ή του συνόλου των δεδομένων που διατηρούμε για εσάς ή επιθυμείτε την παύση της ενδεχόμενης επεξεργασίας των δεδομένων σας από εμάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή για να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες. Παρακαλούμε σημειώστε πως για οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες λόγους και αν επικοινωνήσετε μαζί μας, ο βαθμός στον οποίο μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε, ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο. Επιπλέον, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες ώστε να σας ταυτοποιήσουμε, πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Πολιτική Cookies

Ο παρόν ιστότοπος αποτελεί ιδιοκτησία της UniqOn Κοιν.Σ.Επ. που εδρεύει στην Λάρισα.
Για λόγους διευκόλυνσης, η πολιτική cookies αναφέρεται στην UniqOn Κοιν.Σ.Επ. σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο («εμείς», «δικό μας», κλπ.) και στο άτομο που την διαβάζει σε πρώτο ενικό πρόσωπο («εσείς», «δικό σας», κλπ).
Η παρούσα πολιτική cookies αποσκοπεί στην καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των χρηστών που ενδιαφέρονται για τον τρόπο χρήσης των cookies και τον τρόπο που χρησιμοποιούνται στον παρόν ιστότοπο. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον παρόντα ιστότοπο, συναινείτε στη χρήση των cookies.
Ενδέχεται να τροποποιηθεί η παρούσα πολιτική cookies όταν κρίνεται απαραίτητο. Είναι ευθύνη σας να την ελέγχετε περιοδικά για να διασφαλίσετε ότι συμφωνείτε με τις αλλαγές.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που τοποθετούνται στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Τα cookies χρησιμοποιούνται ευρέως από τους κατόχους ιστότοπων για να κάνουν τους ιστότοπούς τους να λειτουργούν, ή να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, καθώς και για την παροχή πληροφοριών αναφοράς.
Τα cookies που ορίζονται από εμάς ονομάζονται “first part cookies”. Τα cookies που ορίζονται από άλλα μέρη εκτός από εμάς ονομάζονται “third part cookies”. Τα cookies τρίτων επιτρέπουν την παροχή δυνατοτήτων ή λειτουργιών τρίτων στον ιστότοπο (μέσω διαφήμισης, διαδραστικού περιεχομένου και αναλυτικών στοιχείων). Τα μέρη που ορίζουν αυτά τα cookies τρίτων μπορούν να αναγνωρίσουν τον υπολογιστή σας τόσο όταν επισκέπτεται τον εν λόγω ιστότοπο όσο και όταν επισκέπτεται συγκεκριμένους άλλους ιστότοπους.

Κατηγορίες cookies

ΒΑΣΙΚΑ COOKIES: Πρόκειται για cookies που είναι απαραίτητα για τη βασική λειτουργία του ιστότοπου μας και των υπηρεσιών μας. Ορίζονται αυτόματα κατά την επίσκεψη σας στον ιστότοπο μας. Ενδέχεται να ορίζονται και προοδευτικά κατά την περιήγηση σας στον ιστότοπο μας.
COOKIES ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ: Πρόκειται για cookies που διατηρούν πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας στον ιστότοπο μας ή από υπηρεσίες τρίτων παρόχων που ο ιστότοπος μας κάνει χρήση. Η αποτροπή τους ενδέχεται να αλλοιώσει τη λειτουργικότητα του ιστότοπου μας προς εσάς.
COOKIES ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ: Πρόκειται για cookies που σχετίζονται με τη συλλογή στατιστικών από τον ιστότοπο μας με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και η αποτροπή τους δεν επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου μας.
COOKIES ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Πρόκειται για cookies που σχετίζονται με τη συλλογή δεδομένων μέσω υπηρεσιών τρίτων παρόχων με στόχο την εμφάνιση καταλληλότερων διαφημίσεων σε εσάς σε σχέση με τα ενδιαφέροντα σας.

Third party cookies

Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες τρίτων παρόχων για λόγους σωστής λειτουργίας του ιστότοπου μας, παροχή υπηρεσιών και συλλογή στατιστικών. Οι τρίτοι πάροχοι ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies ή άλλες τεχνολογίες tracking (όπως για παράδειγμα web beacons, tracking pixels, κλπ). Σε καμιά περίπτωση δε μεταβιβάζουμε σε τρίτους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μπορούν να σας ταυτοποιήσουν όπως στοιχεία επικοινωνίας ή άλλα στοιχεία. Παρ’ όλα αυτά δύναται οι τρίτοι πάροχοι να σας ταυτοποιήσουν μέσω επιπλέον δεδομένων που τους έχετε παράσχει εκούσια ή ακούσια κάνοντας χρήση των αποκλειστικών τους υπηρεσιών (για παράδειγμα Google – Email/YouTube, Facebook, Twitter, κλπ). Η πολιτική που διέπει τα cookies αλλά και τις τεχνολογίες tracking υπηρεσιών τρίτων παρόχων (όπως για παράδειγμα Facebook, Twitter, Google Analytics, Google Maps, YouTube, κ.ο.κ.) είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των αντίστοιχων παρόχων των υπηρεσιών και θα πρέπει να ενημερωθείτε σχετικά στους επίσημους ιστότοπους των αντίστοιχων παρόχων των υπηρεσιών.

Διαγραφή και διαχείριση cookies

error: Content is protected !!